Trung tâm Nhật Ngữ Sakura

Địa chỉ: 125 Hoàng Hoa Thám, Q Thanh Khê, Tp Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3689 383 - 0236 3689 363

Trang chủ / Du học / HỘI THẢO DU HỌC BỔNG BÁO ASAHI & GOTO

HỘI THẢO DU HỌC BỔNG BÁO ASAHI & GOTO

😍😍😍𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗺 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗡𝗴𝘂̛̃ 𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝘃𝗲̂̀ ” 𝗕𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 – 𝗛𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗯𝗮́𝗼 𝗔𝘀𝗮𝗵𝗶 & 𝗛𝗼̣𝗰 𝗯𝗼̂̉𝗻𝗴 𝟵𝟬% 𝗵𝗼̣𝗰 𝗽𝗵𝗶́ 𝗚𝗼𝘁𝗼.
⏰⏰⏰𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: 𝗟𝘂́𝗰 𝟵𝗵, 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟭/𝟬𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟭 ( 𝗖𝗵𝘂̉ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁)
📮📮📮Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝟮 – 𝗧𝗮̂̀𝗻𝗴 𝟮 – 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗺 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗡𝗴𝘂̛̃ 𝗦𝗮𝗸𝘂𝗿𝗮
📢📢📢𝟭𝟮𝟱 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴 𝗛𝗼𝗮 𝗧𝗵𝗮́𝗺, 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗞𝗵𝗲̂, Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴.
🎏🎏🎏𝗞𝗶́𝗻𝗵 𝗺𝗼𝗻𝗴 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣̂𝗰 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵, 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗮̂𝗺 𝘃𝗲̂̀ 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗕𝗮̉𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝘁𝗵𝗮𝗺 𝗱𝘂̛̣ đ𝗲̂̉ 𝗻𝗴𝗵𝗲 𝘃𝗲̂̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮̉ 𝗹𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗵𝘂̛̃𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗮̆́𝗰 𝗺𝗮̆́𝗰 𝘃𝗲̂̀ 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗲̂̀ 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰.
* Đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁: 𝘀𝗮𝘂 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̉𝗼 𝗰𝗼́ 𝗰𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝘂𝗮̣̂𝘁 𝗧𝗿𝗮̀ Đ𝗮̣𝗼 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮̉𝗶 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗺𝗮̣̆𝗰 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝗬𝘂𝗸𝗮𝘁𝗮.
☎️☎️☎️ Đ𝗲̂̉ 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗺𝗶𝗻𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗱𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗿𝗮 𝘁𝗼̂́𝘁 đ𝗲̣𝗽,
𝗖𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣̂𝗰 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵,𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̣𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝘃𝗶𝗲̂𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗮̂𝗺 𝘃𝘂𝗶 𝗹𝗼̀𝗻𝗴 đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘀𝗼̛́𝗺 đ𝗲̂̉ 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 𝗧𝗮̂𝗺 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗯𝗶̣ .
𝗧𝗿𝗮̂𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗰𝗮̉𝗺 𝗼̛𝗻.
Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗾𝘂𝗮 𝘇𝗮𝗹𝗼/𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿 đ𝗲̂̀𝘂 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗮̣:
𝟬𝟵𝟯𝟰.𝟳𝟵.𝟴𝟯.𝟴𝟰
𝟬𝟵𝟬𝟱.𝟯𝟴𝟱.𝟯𝟬𝟮
𝟬𝟳𝟴𝟵.𝟴𝟬𝟭.𝟭𝟬𝟳

Bài viết liên quan