Trung tâm Nhật Ngữ Sakura

Địa chỉ: 125 Hoàng Hoa Thám, Q Thanh Khê, Tp Đà Nẵng - Điện thoại: 0236 3689 383 - 0236 3689 363

Trang chủ / Chương trình đào tạo / KẾT THÚC KHÓA HỌC 85

KẾT THÚC KHÓA HỌC 85

CHÚC MỪNG CÁC BẠN LỚP T5 ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA TRUNG CẤP- CÁC BẠN LỚP S8 HOÀN THÀNH KHÓA SƠ CẤP, CÁC BẠN HỌC VIÊN CÁC LỚP ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT KHÓA TIẾNG NHẬT TẠI TRUNG TÂM
CÙNG NGHỈ GIẢI LAO HẾT TUẦN NÀY, TUẦN SAU BẮT ĐẦU VÀO KHÓA MỚI CÁC BẠN NHÉ!
CHÚC MỪNG CÁC BẠN LỚP T5 ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA TRUNG CẤP- CÁC BẠN LỚP S8 HOÀN THÀNH KHÓA SƠ CẤP, CÁC BẠN HỌC VIÊN CÁC LỚP ĐÃ HOÀN THÀNH TỐT KHÓA TIẾNG NHẬT TẠI TRUNG TÂM
CÙNG NGHỈ GIẢI LAO HẾT TUẦN NÀY, TUẦN SAU BẮT ĐẦU VÀO KHÓA MỚI CÁC BẠN NHÉ!

Bài viết liên quan